GraphDB

Posted on: Wed, 05/12/2021 - 16:24 By: valentina.janev

U ovoj lekciji biće opisani principi funkcionisanja semantičkog veba. Definisaće se značenja ontologija, taksonomija I ostalih izraza koji se često koriste. Praktična upotreba ovih tehnologija biće pokazana korišćenjem alata GraphDB kompanije Ontotext. Kroz primate u alatu GraphDB biće objašnjeno kako se pišu upiti za pretraživanje informacija u bazama podataka korišćenjem jezika SPARQL. Grafovi znanja I povezani podaci biće objašnjeni korišćenjem ovog alata.

Using Semantic Web technologies in the public sector

Posted on: Wed, 05/12/2021 - 15:55 By: valentina.janev

The process of providing cross-border public services across EU Member States is complex, due to the heterogeneity of the actors, information and services of the different Member States. The complexity of exchanging data may lead to semantic interoperability conflicts. The Core Vocabularies can be used to reduce these semantic conflicts in two ways:

DCAT Application profile

Posted on: Wed, 05/12/2021 - 15:38 By: valentina.janev

The aim of this work is to present the DCAT Application Profile (DCAT-AP) standard which in turn is derived from the W3C DCAT standard. DCAT is an RDF vocabulary designed to facilitate interoperability between data catalogs published on the Web and also represent a way to provide context or metadata for datasets.

Apache Hadoop

Posted on: Wed, 05/12/2021 - 15:05 By: valentina.janev

Ova lekcija opisuje softversko okruženje za obradu velikih količina podataka Apache Hadoop, njegove komponente koji upotpunjavaju i proširuju mogućnosti Hadoop-a, kao i njegovo korištenje u praksi. Da bismo u potpunosti razumeli prednosti Hadoop-a, potrebno je sagledati najpre razliku između paralelnog i distribuiranog računanja, načine čuvanja (HDFS arhitekturu), upravljanje resursima i procesiranja podataka, princip horizontalne skalabilnosti, itd.

Subscribe to Belgrade Metropolitan University