GraphDB

Posted on: Wed, 05/12/2021 - 16:24 By: valentina.janev

U ovoj lekciji biće opisani principi funkcionisanja semantičkog veba. Definisaće se značenja ontologija, taksonomija I ostalih izraza koji se često koriste. Praktična upotreba ovih tehnologija biće pokazana korišćenjem alata GraphDB kompanije Ontotext. Kroz primate u alatu GraphDB biće objašnjeno kako se pišu upiti za pretraživanje informacija u bazama podataka korišćenjem jezika SPARQL. Grafovi znanja I povezani podaci biće objašnjeni korišćenjem ovog alata.

Subscribe to OntoText